Wioleta Wenerska

Wioleta Wenerska jest doktorem nauk humanistycznych, absolwentką studiów podyplomowych z historii sztuki Collegium Civitas realizowanych we współpracy z Instytutem Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Publikowała m.in. w „Ruchu Literackim”, „Literaturze Ludowej”. Zajmuje się literaturą polskiego romantyzmu, Młodej Polski, malarstwem XIX wieku, muzami artystów. Autorka zaprasza serdecznie wszystkich pasjonatów do kupna książek.  

Książki:

                                        
Zioła-dziwy...                      Świat słowiański...               Romantyczne fantazmaty...    Prerafaelickie odcienie...     Zioła z romantycznej...          Muzy z salonu...                 Wiedźmy Szkice...