Świat słowiański Starej Baśni

Słowiański świat na kartach Starej baśni nakreślony jest w sposób niebywale wiarygodny. Oto w plan utworu Kraszewski wpisuje zarówno obrzędy rodzinne (wesele, postrzyżyny, pogrzeb), jak i obrzędy doroczne (święto Kupały, święto żniw). Warto w tym miejscu podkreślić, że wymienione rytuały w przestrzeni powieści są nierzadko odtworzone z niebywałą dokładnością i rozgrywają się w większości w scenerii natury. Były to bowiem czasy, kiedy człowiek odczuwał świętość przyrody i potrafił korzystać z licznych dobrodziejstw udzielanych przez życzliwą naturę. Wioleta Wenerska w swej książce zaprezentowała rozliczne wierzenia, zwyczaje, obyczaje Polan.

Zamówienie Książka niedostępna